Ønsker du at leje hallen, cafeteriet eller mødelokalet bedes du kontakte formanden.

Skema over udlejningspriser af Langelandshallen:

Pr. 01.10.2018

Foreninger

Tid

Pris

Bemærkninger

Hallen

Før kl. 12

250 kr./tm.

Afregnes efter 1/1 og ½ timer

Hallen

Efter kl. 12

300 kr./tm.

Afregnes efter 1/1 og ½ timer

Afmelding

 

 

Senest 14 dage før.

 

 

 

Der betales for ikke-afmeldte timer.

 

Lokaleleje

Max 3 tm.

1 døgn

Bemærkninger

Cafe + køkken

750 kr.

2.000 kr.

Inkl. rengøring

Hal.            

Kun i forbindelse med leje af café.

300 kr.

500 kr.

Oprydning efter brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter lokaleleje:  Oprydning, aftørring og støvsugning samt opstilling som ved ankomst.

 Rengøring af toiletter og køkken kan ikke fravælges.

 Affald medtages af lejerne.

 Afregning sker til kassereren.

 Nærmere aftaler:

 Langelandshallen tlf. 62 51 21 64

 Halbestyrer Amalie Littau tlf. 29 11 46 04

 Hallens Formand Joan Madsen-Østerbye tlf. 40 37 12 06

 Hallens kasserer Søren Nistrup Jørgensen tlf. 21 79 90 02.