Nyheder

DATO 11.11.2021

OBS!  Halbestyrer og Cafeteriabestyrer OBS!

 

Til varetagelse af arbejdet med Langelandshallens fysiske opgaver er pr. 01.01.2022 ansat Marlene Thejl. Under opgaverne hører bl.a. rengøring af alle områder (hal, toiletter, bad og omklædning m.m.), opstilling af idrætsfaciliteter til brugernes sportslige aktiviteter samt at sikre at vand, varme og lys m.m. fungerer.

Indtil videre står Langelandshallen uden cafeteria-bestyrer.
De daglige brugerforeninger er indkaldt til drøftelse om, hvordan denne opgave kan løses.
Halbestyrelsen modtager gerne gode ideer og forslag, allerhelst en fast cafeteria-bestyrer.
Halbestyrelsen ser det værdifuldt, at det gode fysiske liv i hallen også suppleres med et godt samvær i cafeteriet.

Halbestyrelsen