Nyheder

DATO 03.05.2022

Ny forpagter af Langelandshallens Cafe
Fra 1/8-2022 har Langelandshallen fået ny forpagter.
Thomas Bjørnsson vil være at finde i Langelandshallens Cafe fra 1/8 og vil også stå for rengøringen i hallen.
Alle som har indgået aftale om at Hallens Cafe efter 1/8-2022 skal rette henvendelse til Thomas Bjørnsson for yderligere info, da det er ham der står for driften. Thomas kan træffes på tlf. 22941709
Langelandshallens Bestyrelse