Nyheder

DATO 06.07.2021

Referat af Generalforsamling Langelandshallen 28/6-21.

 

 1. Valg af dirigent
 • Jens Kortermann er valgt

 

 1. Årsberetning og regnskab
 • Formand Joan Madsen-Østerbye holder beretning, beretningen er godkendt.
 • Karina Lund Jørgensen fremlægger regnskabet, årets resultat er -41.196,00.

På regnskabet ses, at vi til Falck betaler kr. 21.295,00, Jimmy vil undersøge om det er nødvendigt vi betaler bl.a. til sygetransport. Hvis ikke, vil han opsige abonnementet ved Falck.

Louise fra Tranberg har undersøgt om vi kan søge tilskud i forbindelse med nedlukning grundet Corona. Hun mener vi kan søge om ca. 60.000 i tilskud. Louise vil sørge for det bliver søgt efter sommeren.

Jens spørg til, hvorfor varmeforbruget er højre i 2020 i forhold til 2019, når el- og vandforbrug falder. Det er der ikke en forklaring på.

Regnskabet er godkendt.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Der er 2 års generalforsamling i dag, så derfor er alle på valg.
 • Til bestyrelsen er valgt Jens Kortermann, Søren Nistrup Jørgensen, Susanne Oldenbjerg, Jan Pilegaard Petersen, Anna Dorte Pedersen, Daniel Pedersen og Louise Korfing Kieler.

 

 1. Valg af suppleanter
 • Thomas Littau, Tove Bastholm Skou og Allan Pedersen er valgt.

 

 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 • Der bliver foreslået Tranberg revision og Lars Godtfredsen.

Tranberg revision er valgt.

 

 1. Indkomne forslag
 • Der er ikke kommet noget ind.

 

 1. Eventuelt
 • Karina: Ifølge loven er der krav om, at bestyrelsen undersøger institutionens reelle ejer og konstaterede, ar der ikke er ændringer heri i forhold til selskabets ejerbog,

Bestyrelsen har undersøgt og godkendt.