Nyheder

DATO 21.03.2022

Den selvejende institution
Langelandshallen
indkalder hermed til generalforsamling
onsdag den 26. april 2023 kl 17.00 i Langelandshallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal indgives skriftligt til
formanden Søren Nistrup senest 21. april 2023.
Bestyrelsen

 

3/5-2022
Ny forpagter af Langelandshallens Cafe
Fra 1/8-2022 har Langelandshallen fået ny forpagter.
Thomas Bjørnsson vil være at finde i Langelandshallens Cafe fra 1/8 og vil også stå for rengøringen i hallen.
Alle som har indgået aftale om at Hallens Cafe efter 1/8-2022 skal rette henvendelse til Thomas Bjørnsson for yderligere info, da det er ham der står for driften. Thomas kan træffes på tlf. 22941709
Langelandshallens Bestyrelse